رفیق..

رفاقت یعنی چیزی فراتر از لیلی و مجنون..یعنی..کسی که باورت داره..

رفاقت یعنی یک زندگی خوب..یعنی یک تو و یک من...

یعنی اگر هیچوقت عاشق نشدم ..عشقی به عظمت باران را با تو تجربه کنم..

یعنی نامه های عاشقانه به یک تو..به تو که کسی نیستی جزء رفیقم..

/ 0 نظر / 91 بازدید