بخوان پایانم را..

این قصه هم رسیده به پایان خداحافظ

جان شما و خاطره هامان خداحافظ

من می روم بدون تو اما دعایم کن

در اولین تراوش باران خداحافظ

شاید اینجا جایی بود که گاهی حقیقت های حال قلبم را بنویسم..حقیقت های هزاران اشک در زیر هاله ای از لبخند..اما راهی در پیش است که چاره ای جز خداحافظی ندارم..

....................................................................................................

/ 0 نظر / 84 بازدید